ALCOHOL EN TABAK EVEN GROOT GEVAAR ALS HEROÏNE

Plantactiva

Alcohol en tabak zijn relatief even schadelijk voor de volksgezondheid en samenleving als heroïne en crack.

Dit staat in een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het RIVM onderzocht de schadelijkheid van 19 genotsmiddelen en bekeek daarbij hoe giftig elk middel is, hoe verslavend het is, en wat de maatschappelijke schade is (agressie, verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim).

LSD, khat en paddo’s staan behoorlijk laag op de lijst. Klink verbood eind vorig jaar nog de teelt en verkoop van paddo’s. Cannabis en xtc bevinden zich in de middenmoot als het gaat om de individuele gebruiker, maar scoren hoger als de schadelijkheid voor de hele bevolking in ogenschouw wordt genomen. Dat komt omdat de middelen veel gebruikt worden.

De negentien deskundigen die de lijst samenstelden, keken naar de giftigheid van een middel, hoe verslavend het is en wat de schade van gebruik voor de samenleving is. Daarbij doelen ze onder meer op agressie, onveiligheid in het verkeer en ziekteverzuim.

In Nederland is het de eerste keer dat een ranglijst van verdovende middelen op deze manier is samengesteld. De bedoeling is dat met deze lijst het Nederlandse drugsbeleid op een rationele manier kan worden geëvalueerd.

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), onderdeel van het RIVM, gaat in een apart rapport in op de risico’s van cannabis. De voorlichting over de gevaren voor de gezondheid kan beter, schrijft het CAM. Dan gaat het om het risico op de ontwikkeling van psychoses door gebruikers die daar vatbaar voor zijn, kanker, en verminderde rijvaardigheid.

Het CAM pleit voor regulering van de aanvoer van cannabis voor eigen gebruik. Zo kan de georganiseerde misdaad bij kweek en handel het best worden bestreden en overlast ingedamd. Sluiting van coffeeshops ziet het CAM niet zitten.